MENU
menu      Strona gwna
menu      O nas
menu      Statut
menu      Czonkowie
menu      Wydarzenia
menu      Projekty
menu      Englishflaga Wielkiej Brytanii

Projekty

Obecnie w realizacji s projekty EULAR: "Dont delay - connect today" (Zgo si, nie zwlekaj - czas ucieka") i Knowledge Transfer Programme (Program transferu wiedzy) Polska-Holandia-Szwecja oraz programy PO WER:
- profilaktyki RZS,
- profilaktyki osteoporozy.

Bierzemy udzia w konsultacjach spoecznych aktw prawnych.

Jak co roku 12 padziernika obchodzimy wiatowy Dzie Reumatyzmu (World Arthitis Day)

WAD logoDont delay

Zapraszamy na bieco na naszego facebooka

Finki w Warszawie

Valid XHTML 1.0 Transitional

Design by flankerds.com