MENU
menu      Strona gwna
menu      O nas
menu      Statut
menu      Czonkowie
menu      Wydarzenia
menu      Projekty
menu      Englishflaga Wielkiej Brytanii

Projekt PO WER profilaktyki osteoporozy

Oglnopolska Federacja Stowarzysze Reumatykw "REF" bya partnerem Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji nr POWR.05.01.00-00-0012/18 pt. "Program Profilaktyki Osteoporozy NIGRiR". Gwnym celem projektu jest wdroenie w orodkach uczestniczcych w programie skoordynowanego systemu wczesnej identyfikacji kobiet w wieku 50-70 lat zagroonych zamaniami niskoenergetycznymi oraz chorych z ju dokonanymi zamaniami i kierowania ich do waciwych orodkw zajmujcych si diagnostyk, prewencj i leczeniem osteoporozy w makroregionie centralnym (wojewdztwa: dzkie, mazowieckie) w okresie od 01.03.2019 do 28.02.2022.

wicej o projekcie
PO WER logo

Valid XHTML 1.0 Transitional

Design by flankerds.com