MENU
menu      Strona gwna
menu      O nas
menu      Statut
menu      Czonkowie
menu      Wydarzenia
menu      Projekty
menu      Englishflaga Wielkiej Brytanii

Projekt PO WER

Oglnopolska Federacja Stowarzysze Reumatykw "REF" razem z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej jest partnerem Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji nr POWR.05.01.00-IP.05-00-003/17 pt. "Program profilaktyki RZS Narodowego Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji". Gwnym celem projektu jest pilotaowe wdroenie Oglnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia staww przy wsppracy pomidzy przychodniami POZ a specjalistami - reumatologami z Orodka Wczesnej Diagnostyki w zakresie prowadzenia koordynowanych bada przesiewowych nakierowanych na przeciwdziaanie i wczesne wykrycie reumatoidalnego zapalenia staww.
W ramach realizacji gwnego celu projektu realizowane s zadania majce na celu podniesienie wiedzy pracownikw POZ w zakresie wczesnej diagnostyki RZS oraz akcje edukacyjne i informacyjne skierowane do pacjentw. Celem jest wzrost wiadomoci z zakresu profilaktyki i leczenia reumatoidalnego zapalenia staww oraz innych chorb reumatycznych.

Sprawd, czy moesz mie RZS


wicej o projekcie
PO WER logo

Valid XHTML 1.0 Transitional

Design by flankerds.com