MENU
menu      Strona gwna
menu      O nas
menu      Statut
menu      Czonkowie
menu      Wydarzenia
menu      Projekty
menu      Englishflaga Wielkiej Brytanii

Projekt PO WER profilaktyki RZS

Oglnopolska Federacja Stowarzysze Reumatykw "REF" razem z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej do koca 2019 roku bya partnerem Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji nr POWR.05.01.00-IP.05-00-003/17 pt. "Program profilaktyki RZS Narodowego Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji". Gwnym celem projektu jest pilotaowe wdroenie Oglnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia staww przy wsppracy pomidzy przychodniami POZ a specjalistami - reumatologami z Orodka Wczesnej Diagnostyki w zakresie prowadzenia koordynowanych bada przesiewowych nakierowanych na przeciwdziaanie i wczesne wykrycie reumatoidalnego zapalenia staww.
W ramach realizacji gwnego celu projektu realizowane s zadania majce na celu podniesienie wiedzy pracownikw POZ w zakresie wczesnej diagnostyki RZS oraz akcje edukacyjne i informacyjne skierowane do pacjentw. Celem jest wzrost wiadomoci z zakresu profilaktyki i leczenia reumatoidalnego zapalenia staww oraz innych chorb reumatycznych.

Czy to RZSSprawd, czy moesz mie RZS
Zapoznaj si z broszur

wicej o projekcieRuszaj Zadba o Siebie

Reumatoidalne zapalenie staww przez osoby, ktre nie spotkay si z t chorob, traktowane jest z lekcewaeniem. Zapalenie staww brzmi niegronie - tyle jest reklamowanych lekw w rnej postaci dostpnych bez recepty: na stawy, na zapalenie, na bl. Na pocztku nikt dolegliwoci stawowych nie bierze powanie. Zazwyczaj kojarzy si je z przetrenowaniem, kontuzj, przecieniem. Zakada si od razu, e przejdzie.

Okrelenie "choruj na RZS" wrd suchaczy nie robi wraenia. Wystarczy uy starej nazwy tej choroby, aby wzbudzi emocje: lito, poaowanie, wspczucie, a nawet przeraenie. Gociec przewleky postpujcy to brzmi gronie. "Gociec" to jak niechciany go, intruz. "Przewleky" - a wic szybko nie przejdzie, a tak naprawd bdzie towarzyszy do koca ycia, chyba e kto odkryje jego przyczyn i zamiast leczenia objawowego bdzie mona leczy przyczynowo. I ostatnie sowo, najbardziej gronie brzmice "postpujcy". Nie tylko nie przejdzie, ale bdzie atakowa przez cay czas, czyli mona powiedzie, e "lepiej ju byo".

Sowo "reumatoidalne" przy zetkniciu z gpp brzmi jak "piramidalne". Dawniej stawiajc diagnoz, lekarz ostrzega pacjenta, e musi si liczy z tym, e choroba moe go doprowadzi do wzka inwalidzkiego. Dzisiaj w wyniku postpu medycyny prawdopodobiestwo tej perspektywy zmalao, ale w dalszym cigu choroba grozi niepenosprawnoci.

Niezbdna tu jest dbao o wasne zdrowie. Rozwojowi RZS sprzyja palenie tytoniu. Lekcewaenie pierwszych objaww choroby np. jednego spuchnitego stawu, opnia diagnoz i zmniejsza szans zatrzymania jej w zarodku dziki szybkiemu wprowadzenia leczenia.

RZS powinien leczy reumatolog. Jest to choroba wymagajca staej kontroli specjalistycznej i bliskiej wsppracy pacjenta z lekarzem.

PO WER logo

Valid XHTML 1.0 Transitional

Design by flankerds.com